MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Nekalá soutěž v reklamě

Přestože podle teoretických pouček má být reklama originální, kreativní, nápaditá, zapamatovatelná a úderná, tak jsou hranice za které se nesmí. Nekalá soutěž v reklamě má několik variant, ale obecně se o takovou reklamu jedná v případě, že je v rozporu s dobrými mravy nebo způsobuje újmu jiným značkám či zákazníkům.

Nekalá soutěž v reklamě a legislativa

Nekalá soutěž v reklamě je definována v občanském zákoníku, respektive zákonem č. 89/2012 Sb. Podle tohoto zákona spadá nekalá soutěž v reklamě pod speciální skutkové podstaty v oblasti nekalé soutěže. Nekalá soutěž v reklamě může mít tyto podoby:

  • klamavá reklama
  • klamavé označování zboží a služeb
  • vyvolání nebezpečí záměny
  • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele
  • podplácení
  • zlehčování
  • srovnávací reklama
  • porušení obchodního tajemství
  • ohrožení zdraví a životního prostředí
  • dotěrné obtěžování (spam)

Stížnost na konkrétní reklamu může podat kdokoliv, a to Radě pro reklamu. Ta je však nestátní organizací, a tak nemůže udělovat finanční pokuty či jakékoliv jiné sankce. Rada pro reklamu tak vydává pouze rozhodnutí ve formě doporučení.

Hledáte konkrétní pojem?