MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Net Reach

Termín Net Reach, který se v českém prostředí užívá jako „čistý zásah“, je pojem z oblasti analýzy a měření dosahu reklamních kampaní v médiích. Ukazatel Net Reach vyčísluje, jaké procento či celkový počet osob bylo v příslušném médiu vystaveno reklamnímu sdělení v určitém časovém úseku alespoň jedenkrát.

Net Reach – příklad

Dejme si příklad z praxe – pokud má reklamní kampaň na webu Spektrumzdravi.cz Net Reach 75%, znamená to, že 75% všech uživatelů alespoň jednou reklamu vidělo.

Nadřazeným pojmem k termínu Net Reach je reach, což je zásah reklamou. Net Reach se také používá při výpočtu ukazatele OTS (Opportunity to See), který udává, kolikrát měl teoreticky jeden uživatel možnost zhlédnout reklamní sdělení.

Hledáte konkrétní pojem?