MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

OOH – Out of Home

S reklamou se setkáváme všude kolem sebe – doma i na ulici. Pro označení venkovní, outdoorové reklamy se ujala zkratka OOH – Out of Home. Jde o obecný pojem, vyjadřující širokou škálu reklamních formátů. Dle nejjednoduššího dělení typu reklamy na vnitřní (indoor) a venkovní (outdoor) představuje OOH vše, co do oblasti outdoorové reklamy spadá.

Reklama OOH v praxi

Právě outdoorová reklama je důležitou součástí masové komunikace, má potenciál oslovit velké množství potenciálních klientů z jednoho místa. Zadavatelé reklamy mají k dispozici celou řadu formátů venkovní reklamy, které mohou efektivně využít jako součást marketingového mixu. Jde především o megaboardybillboardybigboardycitylight vitríny, ale také lavičky, plachty, telefonní budky či veškerou pohyblivou či živou reklamu.

OOH reklama nabízí velký potenciál a přináší mediálním agenturám značný prostor k oslovení nových klientů i zapojení velké míry fantazie marketingových odborníků.

Hledáte konkrétní pojem?