MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno O

Hledáte konkrétní pojem?

Online reklama

Online reklama, také známá jako internetová nebo digitální reklama, je forma marketingové a reklamní komunikace, která využívá internet k doručení propagačních marketingových zpráv cílové skupině. Tato reklama může zahrnovat různé formáty a kanály, včetně PPC reklam...

Outdoor

Outdoor (nebo také Out-of-home) v mediálním smyslu je takový druh reklamy, který lidé vidí nebo slyší venku, mimo své domovy. Jinak řečeno se jedná o komerční komunikaci umístěnou na venkovních nosičích jako jsou billboardy, bigboardy, megaboardy nebo CityLight...

Out of the Box

Out of the Box je označení pro jeden z mnoha formátů reklamy na internetu. Jedná se o určitý objekt, logo, obrázek, nápis atd., který však nemá své stálé umístění na stránce. Není to tedy klasický reklamní box, ale pohybující se prvek, který jakoby lítá sem tam a po...

OTS – Opportunity to See

Zkratka OTS označuje anglické slovní spojení Opportunity to See, což se do češtiny překládá jako „možnost zhlédnutí“. OTS se využívá v reklamním marketingu za účelem změření, kolikrát měl příslušník cílové skupiny možnost vidět reklamní kampaň v jejím průběhu. Díky...

OTH – Opportunity to Hear

OTH neboli Opportunity to Hear je pojem z oblasti vyhodnocování reklamních kampaní. Jedná se o hodnotu, která udává průměrný počet poslechů reklamního spotu, a sice členem cílové skupiny v průběhu určitého sledovaného období, popřípadě během celé reklamní kampaně....

OOH – Out of Home

S reklamou se setkáváme všude kolem sebe – doma i na ulici. Pro označení venkovní, outdoorové reklamy se ujala zkratka OOH – Out of Home. Jde o obecný pojem, vyjadřující širokou škálu reklamních formátů. Dle nejjednoduššího dělení typu reklamy na vnitřní (indoor) a...

Off time

Vysílací čas v televizi i rozhlasu lze podle počtu sledovanosti rozdělit do dvou části – prime time a off time. Zatímco termín prime time označuje dobu vysílání s největším počtem posluchačů a diváků, off time vyjadřuje pravý opak. Veškerý čas mimo špičku vysílání lze...

Oční kamera

Oční kamera je speciální kamera, která snímá pohyb očí. Mapuje skutečné chování zákazníka při kontaktu se sdělením. Využívá se například v reklamě, aby zjistila intenzitu pozornosti zákazníka v určitém médiu. Dále může při marketingovém a mediálním výzkumu pomoci...