MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno O

Hledáte konkrétní pojem?

Oční kamera

Oční kamera je speciální kamera, která snímá pohyb očí. Mapuje skutečné chování zákazníka při kontaktu se sdělením. Využívá se například v reklamě, aby zjistila intenzitu pozornosti zákazníka v určitém médiu. Dále může při marketingovém a mediálním výzkumu pomoci...

Off time

Vysílací čas v televizi i rozhlasu lze podle počtu sledovanosti rozdělit do dvou části – prime time a off time. Zatímco termín prime time označuje dobu vysílání s největším počtem posluchačů a diváků, off time vyjadřuje pravý opak. Veškerý čas mimo špičku vysílání lze...

Online Marketing

Online Marketing Online marketing, také známý jako internetový marketing, je forma marketingové komunikace a propagace, která využívá internetu a digitálních medií k dosažení marketingových cílů. Zahrnuje širokou škálu aktivit, jako je SEO (Search Engine...

Online reklama

Online reklama, také známá jako internetová nebo digitální reklama, je forma marketingové a reklamní komunikace, která využívá internet k doručení propagačních marketingových zpráv cílové skupině. Tato reklama může zahrnovat různé formáty a kanály, včetně PPC reklam...

OOH – Out of Home

S reklamou se setkáváme všude kolem sebe – doma i na ulici. Pro označení venkovní, outdoorové reklamy se ujala zkratka OOH – Out of Home. Jde o obecný pojem, vyjadřující širokou škálu reklamních formátů. Dle nejjednoduššího dělení typu reklamy na vnitřní (indoor) a...

Optimalizace stránek pro vyhledávače

Optimalizace stránek pro vyhledávače Optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO) je komplexní proces, který vyžaduje strategický přístup k dosažení lepších pozic ve vyhledávání. Zahrnuje několik klíčových kroků: Technická SEO analýza - Základem je zajištění, že...

Optimalizace webových stránek

Optimalizace webových stránek Optimalizace webových stránek je proces, při kterém se provádějí různá technická a obsahová opatření na webových stránkách s cílem zlepšit jejich viditelnost ve výsledcích vyhledávačů, přitáhnout nové zákazníky či vylepšit zákaznícký...

Optimalizace webu pro vyhledávače

Optimalizace webu pro vyhledávače Optimalizace webu pro vyhledávače (SEO) je proces zaměřený na zlepšení pozic webových stránek ve výsledcích vyhledávání. Klíčové aspekty zahrnují: Nadpisy a obsah: Nadpis H1 je nejdůležitější, měl by obsahovat klíčová slova. Text by...

OTH – Opportunity to Hear

OTH neboli Opportunity to Hear je pojem z oblasti vyhodnocování reklamních kampaní. Jedná se o hodnotu, která udává průměrný počet poslechů reklamního spotu, a sice členem cílové skupiny v průběhu určitého sledovaného období, popřípadě během celé reklamní kampaně....

OTS – Opportunity to See

Zkratka OTS označuje anglické slovní spojení Opportunity to See, což se do češtiny překládá jako „možnost zhlédnutí“. OTS se využívá v reklamním marketingu za účelem změření, kolikrát měl příslušník cílové skupiny možnost vidět reklamní kampaň v jejím průběhu. Díky...

Out of the Box

Out of the Box je označení pro jeden z mnoha formátů reklamy na internetu. Jedná se o určitý objekt, logo, obrázek, nápis atd., který však nemá své stálé umístění na stránce. Není to tedy klasický reklamní box, ale pohybující se prvek, který jakoby lítá sem tam a po...

Outdoor

Outdoor (nebo také Out-of-home) v mediálním smyslu je takový druh reklamy, který lidé vidí nebo slyší venku, mimo své domovy. Jinak řečeno se jedná o komerční komunikaci umístěnou na venkovních nosičích jako jsou billboardy, bigboardy, megaboardy nebo CityLight...