MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

OTS – Opportunity to See

Zkratka OTS označuje anglické slovní spojení Opportunity to See, což se do češtiny překládá jako „možnost zhlédnutí“. OTS se využívá v reklamním marketingu za účelem změření, kolikrát měl příslušník cílové skupiny možnost vidět reklamní kampaň v jejím průběhu. Díky Opportunity to See se tak může hodnotit efektivnost a úspěšnost reklamní kampaně.

OTS je teoretická kvantifikace

Oproti jiným metodám kvantifikace je OTS neboli Opportunity to See teoretická. Neudává totiž přesný zásah reklamy ani celkový počet jejího zhlédnutí, pouze vyčísluje, kolikrát měl divák z předem zvolené cílové skupiny možnost reklamu vidět.

OTS se počítá jako podíl TRP (kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině) a NetReach (procento cílové skupiny zasáhnuté během kampaně alespoň jednou).

Hledáte konkrétní pojem?