MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Peoplemetry (TV metry)

Peoplemetr je elektronické zařízení určené k měření sledovanosti televize. Peoplemetry jsou zjednodušeně řečeno „krabičky“, které se napojí na televizi a průběžně odesílají informace o tom, jaký program zrovna v dané domácnosti běží a kdo jej sleduje. Peoplemetry tedy pomáhají monitorovat, kdo, kdy a na co se dívá v televizi.

Peoplemetry jako měřítko úspěšnosti pořadů

Vzhledem k tomu, že peoplemetry zjišťují a předávají důležité informace o sledovanosti daných stanic i o struktuře diváckého publika, jsou tedy i jakýmsi měřítkem úspěšnosti jednotlivých pořadů. To je pro televizní stanice velmi důležité s ohledem na plánování svého programu. Peoplemetry totiž mají za cíl monitorovat potřeby a zájmy diváků a přizpůsobit obsah televizní stanice tak, aby byla co možná nejvíce zvýšena její sledovanost.

V ČR je do výzkumu sledování televizních stanic pomocí peoplemetru zapojeno více než 4000 osob starších 4 let.

Hledáte konkrétní pojem?