MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Podvodné prokliky (Click Fraud)

Podvodné prokliky (angl. Click Fraud) jsou pojmem z oblasti PPC reklamy. Jedná se o kliky na reklamu, které nedělají potencionální zákazníci či zájemci o produkt. Podvodné prokliky mají za cíl uměle navýšit klikání na reklamu. A jelikož je PPC reklama (Pey per Click) placena za kliknutí na reklamu, tak podvodné prokliky zvyšují náklady zadavatelů reklamy.

Podvodné prokliky jako zbraň konkurence?

Podvodné prokliky neboli Click Fraud tak mohou sloužit jako „zbraň“ konkurenta zadavatele reklamy. Podvodné prokliky se mohou tvořit ručně z jednoho nebo více počítačů, ale generovat je může také počítačový program (automaticky pomocí skriptu).

Internetové vyhledávače ovšem na druhou stranu umí podvodné prokliky odfiltrovat. A to díky sofistikovaným programům založeným na analýze dat a vypracování modelu běžného zákazníka. Jakmile software zjistí abnormální odchylku od běžného modelu, proklik vyhodnotí jako podvodný.

Zadavatelé reklamy tak mohou být víceméně v klidu – za odhalené podvodné prokliky se neplatí. A když se podvodné prokliky odhalí zpětně, tak PPC systémy vrací inzerentům peníze.

Hledáte konkrétní pojem?