MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Positioning

Klíčovým prvkem reklamní strategie a komunikace je positioning, jehož cílem je zaujmout určité postavení na trhu s ohledem na podvědomí zákazníka. Positioning (postavení na trhu) úzce souvisí s odlišením se od konkurence a vytvořením specifické image.

Positioning a jeho dělení

Positioning můžeme rozdělit na brand positioning, zabývající se stanovením pozice značky, a product positioning, jehož cílem je proniknutí do podvědomí zákazníků.

V rámci positioningu je třeba definovat cílovou skupinu značky nebo produktu (Target Audience), dále oblast pohybu značky (Playfield), odlišnost od ostatních (Point of Difference) i důvody k využití služeb či nákupu (Reasons to Buy).

Positioning využívá při plánování marketingové strategie a komunikace také společnost PROPEOPLE marketing s.r.o. S naší pomocí získá vaše značka či produkt své pevné místo na trhu.

Hledáte konkrétní pojem?