MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Pyramidová hra

Cílem pyramidové hry (tzv. letadla) je vytvoření komplexní stromové struktury lidí, kteří profitují z nově se připojujících členů. Pyramidová hra patří k nelegálním činnostem, funguje na principu rozdělování cizích peněz.

Jak funguje pyramidová hra?

Ukažme si praktický příklad pyramidové hry. Osoba, která je součástí pyramidy, zaplatila pro vstup do této struktury jistou částku. Tím získala možnost hledat a získávat další členy, kteří se do systému zapojí a zaplatí vstupní poplatek. Ze vstupního poplatku získá tato osoba určitou část poplatku, zbytek se rozděluje výše postaveným. Z finančního hlediska je na tom nejlépe zakladatel pyramidy, tedy ten, co stojí na jejím vrcholu – z každého poplatku získá určité procento.

Zatímco pyramidová hra patří mezi nelegální aktivity, tzv. MLM – Multi Level Marketing je legální. Přináší zapojeným osobám zisk z prodejů a provize za prodeje distributorů, které sami přivedli do prodejního systému.

Hledáte konkrétní pojem?