MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu je samostatné nestátní sdružení, které reguluje reklamní trh. V roce 1994 Radu pro reklamu založili sami čeští zadavatelé, agentury a média s cílem (po vzoru vyspělých evropských států) doplnit legislativu o etické podmínky pro reklamu. Státní orgány reklamu příliš neregulují, a tak Rada pro reklamu slouží jako samoregulace, která zabraňuje morálnímu a etickému poškození společnosti reklamním trhem.

Rada pro reklamu vydává pouze doporučení

Všichni členové Rady pro reklamu se zavázali, že budou dodržovat pravidla vyjádřená v Kodexu reklamy. Na reklamu v tisku, na plakátovacích plochách, zásilkových služeb, v audiovizuální produkci, v kinech, v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu může veřejnost v případě nerespektování pravidel Radě pro reklamu podat stížnost. Rada pro reklamu stížnost posoudí a vydá rozhodnutí, která mají formu doporučení.

Hledáte konkrétní pojem?