MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno R

Hledáte konkrétní pojem?

Reklama na internetu

Reklama na internetu Reklama na internetu, nebo i online reklama, zahrnuje všechny typy reklam, na které může uživatel narazit při využívaní internetu. Cílem internetové reklamy je informovat zákazníka o poskytovaných službách, produktech nebo značce a pobídnout ho k...

Reklama na Instagramu

Reklama na Instagramu Reklama na Instagramu je forma digitální reklamy, která využívá Instagram k propagaci produktů, služeb nebo značek. Instagram využívá platformu Meta Business Suite (stejně jako Facebook – společné vlastnictví společností Meta) která umožňuje...

Reklama na Google

Reklama na Google Google reklama je forma digitální reklamy, která je zobrazována na různých platformách a službách poskytovaných společností Google. Hlavní platformou pro zobrazování těchto reklam je vyhledávač Google, kde se reklamy objevují výsledcích vyhledávání...

Reklama na Facebooku

Reklama na Facebooku Reklama na Facebooku je forma digitální reklamy, která využívá Facebook k propagaci produktů, služeb nebo značek. Facebook poskytuje platformu Meta Busines Suite, která umožňuje firmám a jednotlivcům vytvářet, zobrazovat a spravovat reklamy na...

Reklamní banner

Reklamní banner Reklamní banner je forma online reklamy, kterou tvoří grafický vizuální prvek, který slouží k propagaci produktů, služeb nebo značek na internetu. Většinou obsahuje obrázky, texty a odkazy které chce organizace propagovat. Cílem reklamního banneru je...

Rich format

Rich format, také známý jako rich media, je typ online reklamy, který se vyznačuje pokročilými vlastnostmi, jako je video, audio nebo jiný prvek, který podporuje interakci. Na rozdíl od statických bannerových reklam, rich format nabízí uživatelům mnohem...

Reklamní blok

Reklamní blok je časový úsek v televizním nebo rozhlasovém vysílání, který je vymezený pro reklamní sekvenci. Způsob, jakým stanice zařazují reklamní bloky, se liší podle jejich zaměření, zda se například jedná o komerční nebo státní televizi. Držitelé vysílacích...

Reklamní agentura

Reklamní agentura Reklamní agentura označuje specializovanou organizaci, která poskytuje širokou škálu služeb spojených s tvorbou, plánováním či realizací reklamních kampaní pro klienty. Typické služby zahrnují například plánovaní, správu a analýzu reklamních kampaní,...

Reklama

Reklama je základním nástrojem marketingu. Má za cíl propagaci výrobku, služby či obchodní značky, používá se především pro zvýšení prodeje. Marketingoví a reklamní pracovníci totiž prostřednictvím reklamy ovlivňují zvolenou cílovou skupinu a snaží se změnit její...

Redirect

Přesměrování neboli redirect umožňuje automatický přesun návštěvníka webové stránky na stránku jinou. Spousta uživatelů internetu se pokouší dostat na internetové stránky daného subjektu přímým zadáním webové adresy. Často dochází k zadání chybných názvů či překlepů....

Reach

Reach je veličina popisující zásah určitého média nebo určité reklamní kampaně za určitou dobu. Dělí se na weekly reach a daily reach. Weekly reach Pod pojmem weekly reach se rozumí týdenní zásah, tedy zásah konkrétní kampaně či média za období jednoho týdne. Jedná se...

Rating

Rating je jednou z důležitých veličin při zkoumání sledovanosti pořadu, čtenosti tištěného média či poslechovosti rozhlasového vysílání. Jedná se o veličinu, která udává, kolik lidí bylo zasaženo určitým médiem. Jak se udává rating? Rating se udává buďto v procentech,...

Radioprojekt

Radioprojekt je národní výzkum poslechovosti stanic, který v České republice zajišťují od roku 2006 agentury Median a STEM/MARK. Kontinuální měření Radioprojektu zahrnuje všechny české celoplošné regionální a lokální rozhlasové stanice a pracuje se vzorkem 30 000...

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu je samostatné nestátní sdružení, které reguluje reklamní trh. V roce 1994 Radu pro reklamu založili sami čeští zadavatelé, agentury a média s cílem (po vzoru vyspělých evropských států) doplnit legislativu o etické podmínky pro reklamu. Státní...

Reklamní spot

Reklamní spot je velmi častou a populární formou prezentace reklamního sdělení. Setkáváme se s ním nejčastěji v audiovizuálních médiích, tedy v televizi či v rozhlase. Za reklamní spot se považuje zpravidla 20 až 30 sekund dlouhé audiální nebo audiovizuální sdělení,...

Relaunch

Jde o záměrnou modifikaci minimálně jedné části marketingového mixu značky či produktu. Českým ekvivalentem k pojmu relaunch je znovuuvedení značky či produktu na trh. Při něm je původní značka upravena tak, aby lépe vyhovovala aktuálním požadavkům trhu. Relaunch a...

RTB – Reason To Buy

Při vytváření prodejní strategie je velmi důležité zaměřit se na tzv. RTB – Reason To Buy neboli důvod k nákupu. Každý potenciální kupující musí mít k zakoupení konkrétního zboží či služeb důvod, proč by si je měl zakoupit. Vžít se do role potenciálních kupujících je...

RTB – Reason To Believe

Základem úspěchu každé značky je její uvěřitelnost. Právě proto patří mezi jednu z nejdůležitějších složek značky RTB – Reason to Believe. Tato zkratka označuje důvody, které vedou k věrohodnosti. Současně vyjadřuje, proč zákazníci konkrétní značce věří. Ve snaze o...

RTB – Real Time Bidding

RTB – Real Time Bidding je způsob nákupu online reklam. S pojmem RTB se pojí také RTA – Real Time Advertising, což je nákup reklamy v RTB ekosystému, většinou se používá termín programmatic buying. Jak funguje Real Time Bidding? RTB je technologie, která...

Rozšířená realita

Jako rozšířená realita (angl. Augmented reality) se popisuje stav, kdy je skutečný svět doplněný o virtuální prvky vytvořené digitální počítačovou technologií. Jedná se o dynamicky se rozvíjející technologii, která nabízí využití i pro marketing a reklamu. Rozšířená...

ROPO efekt

ROPO je zkratka pro anglické slovní spojení Research Online – Purchase Offline, což v překladu znamená „prozkoumej online, nakupuj offline“. Pod pojmem ROPO efekt se tedy rozumí taková situace, kdy zákazník vyhledává informace o produktech na internetu, zkoumá, jaké...

ROI – Return on Investment

Máte-li v plánu investovat do reklamy, jistě vás bude zajímat ROI – Return of Investement. Jde o měřítko, vyjadřující návratnost uskutečněných investic a dokáže zadavateli reklamy říci, zda se nákup konkrétního prostoru vyplatil či nevyplatit a v jaké míře. Při...

Retail

Pokud jste se již někdy setkali s anglickým výrazem retail, pak vězte, že označuje to jisté, co český ekvivalent maloobchod. Retail je takový druh obchodu, který předpokládá prodej menšího množství zboží libovolného typu. Maloobchod může poskytovat smíšený i druhový...

Response

Slovo response v angličtině znamená odezvu či odpověď. V marketingu se pojem response používá ve smyslu odezvy na komunikaci značky. Setkat se s tímto označením ale můžeme také v teorii komunikace či v IT. Response a cílová skupina Response je tedy vyjádřením toho,...

Remarketing

Remarekting Remarketing, známý též jako retargeting, je forma cílení reklamy, která se zaměřuje na opětovné oslovování uživatelů, kteří již navštívili určitou webovou stránku (například e-shop) nebo vyjádřili zájem o určitý produkt či službu. Návštěva stránky je...