MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno R

Hledáte konkrétní pojem?

Reklamní blok

Reklamní blok je časový úsek v televizním nebo rozhlasovém vysílání, který je vymezený pro reklamní sekvenci. Způsob, jakým stanice zařazují reklamní bloky, se liší podle jejich zaměření, zda se například jedná o komerční nebo státní televizi. Držitelé vysílacích...

Reklamní agentura

Reklamní agentura označuje organizaci, která se zabývá tvorbou kreativních konceptů a materiálů, a to na základě zadání klienta. Reklamní agentura má za cíl pomáhat svým klientům s jejich komerční komunikací, zviditelnit klienta, podpořit růst značky či nákup určitého...

Reklama

Reklama je základním nástrojem marketingu. Má za cíl propagaci výrobku, služby či obchodní značky, používá se především pro zvýšení prodeje. Marketingoví a reklamní pracovníci totiž prostřednictvím reklamy ovlivňují zvolenou cílovou skupinu a snaží se změnit její...

Redirect

Přesměrování neboli redirect umožňuje automatický přesun návštěvníka webové stránky na stránku jinou. Spousta uživatelů internetu se pokouší dostat na internetové stránky daného subjektu přímým zadáním webové adresy. Často dochází k zadání chybných názvů či překlepů....

Reach

Reach je veličina popisující zásah určitého média nebo určité reklamní kampaně za určitou dobu. Dělí se na weekly reach a daily reach. Weekly reach Pod pojmem weekly reach se rozumí týdenní zásah, tedy zásah konkrétní kampaně či média za období jednoho týdne. Jedná se...

Rating

Rating je jednou z důležitých veličin při zkoumání sledovanosti pořadu, čtenosti tištěného média či poslechovosti rozhlasového vysílání. Jedná se o veličinu, která udává, kolik lidí bylo zasaženo určitým médiem. Jak se udává rating? Rating se udává buďto v procentech,...

Radioprojekt

Radioprojekt je národní výzkum poslechovosti stanic, který v České republice zajišťují od roku 2006 agentury Median a STEM/MARK. Kontinuální měření Radioprojektu zahrnuje všechny české celoplošné regionální a lokální rozhlasové stanice a pracuje se vzorkem 30 000...

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu je samostatné nestátní sdružení, které reguluje reklamní trh. V roce 1994 Radu pro reklamu založili sami čeští zadavatelé, agentury a média s cílem (po vzoru vyspělých evropských států) doplnit legislativu o etické podmínky pro reklamu. Státní...

Reklamní spot

Reklamní spot je velmi častou a populární formou prezentace reklamního sdělení. Setkáváme se s ním nejčastěji v audiovizuálních médiích, tedy v televizi či v rozhlase. Za reklamní spot se považuje zpravidla 20 až 30 sekund dlouhé audiální nebo audiovizuální sdělení,...

Relaunch

Jde o záměrnou modifikaci minimálně jedné části marketingového mixu značky či produktu. Českým ekvivalentem k pojmu relaunch je znovuuvedení značky či produktu na trh. Při něm je původní značka upravena tak, aby lépe vyhovovala aktuálním požadavkům trhu. Relaunch a...

RTB – Reason To Buy

Při vytváření prodejní strategie je velmi důležité zaměřit se na tzv. RTB – Reason To Buy neboli důvod k nákupu. Každý potenciální kupující musí mít k zakoupení konkrétního zboží či služeb důvod, proč by si je měl zakoupit. Vžít se do role potenciálních kupujících je...

RTB – Reason To Believe

Základem úspěchu každé značky je její uvěřitelnost. Právě proto patří mezi jednu z nejdůležitějších složek značky RTB – Reason to Believe. Tato zkratka označuje důvody, které vedou k věrohodnosti. Současně vyjadřuje, proč zákazníci konkrétní značce věří. Ve snaze o...

RTB – Real Time Bidding

RTB – Real Time Bidding je způsob nákupu online reklam. S pojmem RTB se pojí také RTA – Real Time Advertising, což je nákup reklamy v RTB ekosystému, většinou se používá termín programmatic buying. Jak funguje Real Time Bidding? RTB je technologie, která...

Rozšířená realita

Jako rozšířená realita (angl. Augmented reality) se popisuje stav, kdy je skutečný svět doplněný o virtuální prvky vytvořené digitální počítačovou technologií. Jedná se o dynamicky se rozvíjející technologii, která nabízí využití i pro marketing a reklamu. Rozšířená...

ROPO efekt

ROPO je zkratka pro anglické slovní spojení Research Online – Purchase Offline, což v překladu znamená „prozkoumej online, nakupuj offline“. Pod pojmem ROPO efekt se tedy rozumí taková situace, kdy zákazník vyhledává informace o produktech na internetu, zkoumá, jaké...

ROI – Return on Investment

Máte-li v plánu investovat do reklamy, jistě vás bude zajímat ROI – Return of Investement. Jde o měřítko, vyjadřující návratnost uskutečněných investic a dokáže zadavateli reklamy říci, zda se nákup konkrétního prostoru vyplatil či nevyplatit a v jaké míře. Při...

Retail

Pokud jste se již někdy setkali s anglickým výrazem retail, pak vězte, že označuje to jisté, co český ekvivalent maloobchod. Retail je takový druh obchodu, který předpokládá prodej menšího množství zboží libovolného typu. Maloobchod může poskytovat smíšený i druhový...

Response

Slovo response v angličtině znamená odezvu či odpověď. V marketingu se pojem response používá ve smyslu odezvy na komunikaci značky. Setkat se s tímto označením ale můžeme také v teorii komunikace či v IT. Response a cílová skupina Response je tedy vyjádřením toho,...

Remarketing

Remarketing je metoda cílení reklamy, která slouží k oslovení lidí, kteří konkrétní webovou stránku (nejčastěji e-shop) již navštívili. Návštěva stránky je zaznamenána pomocí cookies do prohlížeče, a na základě toho se potom této „označené” skupině uživatelů zobrazuje...