MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Reklamní blok

Reklamní blok je časový úsek v televizním nebo rozhlasovém vysílání, který je vymezený pro reklamní sekvenci. Způsob, jakým stanice zařazují reklamní bloky, se liší podle jejich zaměření, zda se například jedná o komerční nebo státní televizi. Držitelé vysílacích licencí vysílají reklamní bloky podle povahy svého programu, musí se ale řídit zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Reklamní blok a zákon

Zákon reguluje celkový čas reklamních bloků odvysílaných za jeden den a definuje, po jak dlouhých časových úsecích může být jimi pořad přerušen. U filmových děl a podobných audiovizuálních pořadů musí mezi dvěma po sobě jdoucími přerušeními uplynout minimálně 20 minut. Zařazování reklamních bloků doprostřed zpravodajských, náboženských či dětských pořadů zákon zcela zakazuje. Zákon dále určuje, že reklamní blok musí být od nereklamního vysílání výrazně oddělen například znělkou.

Hledáte konkrétní pojem?