MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Reklamní spot

Reklamní spot je velmi častou a populární formou prezentace reklamního sdělení. Setkáváme se s ním nejčastěji v audiovizuálních médiích, tedy v televizi či v rozhlase. Za reklamní spot se považuje zpravidla 20 až 30 sekund dlouhé audiální nebo audiovizuální sdělení, které má za úkol propagovat nějaký konkrétní výrobek.

Jak se vyrábí reklamní spot?

Reklamní spoty vznikají jako samostatná autorská díla. Zhotovují je k tomu určené společnosti, a to na zakázku. V rámci reklamního spotu jsou užívány obrazové i zvukové efekty, podmanivá hudba a další prvky, které společně mají působit na cílového diváka či posluchače tak, aby se mu daný produkt co nejvíce vryl do paměti.

Hledáte konkrétní pojem?