MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

RTB – Reason To Buy

Při vytváření prodejní strategie je velmi důležité zaměřit se na tzv. RTB – Reason To Buy neboli důvod k nákupu. Každý potenciální kupující musí mít k zakoupení konkrétního zboží či služeb důvod, proč by si je měl zakoupit. Vžít se do role potenciálních kupujících je z tohoto hlediska velmi důležité, a to nejen při vytváření samotných obchodních strategií a uvádění produktů na trh, ale také při plánování a vytváření reklamních kampaní. Právě reklama se snaží vstoupit do podvědomí kupujícího a vysvětlit mu, proč musí danou věc zakoupit.

RTB – příklad

Jako příklad uveďme nabídku různých typů benzinu na trhu. Prémiové benziny jsou vždy výrazně dražší, aby však o něm byl zájem, musí mít RTB – důvod k zakoupení. Pokud se potenciální kupující prostřednictvím informačních letáčků či reklamy dozví, že lze pomocí těchto prémiových benzínů zlepšit životnost stroje nebo zvýšit výkon, získá tím důvod k zakoupení a bude se o něj zajímat.

Naše společnost key advantage s.r.o. se při vytváření kampaní zaměřuje na vcítění se do role zákazníka a hledá RTB, na základě kterých vytváří skvěle cílené reklamy.

Hledáte konkrétní pojem?