MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

SEO audit

SEO audit

SEO audit je proces  průzkumu a analýzy webové stránky s cílem získat přehled o stavu a všech hodnotících faktorech dané stránky.

Většinou ho tvoří analýza následujících částí:

  • On-page faktory (Titulek, Text včetně klíčových slov, struktura nadpisů, meta popisů a mnoho dalších)
  • Off-page faktorů (zpětné odkazy, unikátní odkazy)
  • Analýza obsahu – zhodnocení kvality obsahu (textace stránek, blog), délky obsahu, relevantnosti vůči klíčovým slovům a potřebám zákazníků
  • Technická optimalizace – struktura webových stránek, bezpečnost, rychlost načtení

Cílem SEO auditu je tedy identifikovat silné a slabé stránky a poskytnout doporučení pro zlepšení.

Hledáte konkrétní pojem?