MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno S

Hledáte konkrétní pojem?

SEO online

SEO online SEO online, plným názvem "Search Engine Optimization" online neboli online optimalizace pro vyhledávače, představuje sadu metod a postupů zaměřených na zlepšení online viditelnosti webových stránek v organických výsledcích vyhledávání. Klíčovým cílem SEO...

SEO audit

SEO audit SEO audit je proces  průzkumu a analýzy webové stránky s cílem získat přehled o stavu a všech hodnotících faktorech dané stránky. Většinou ho tvoří analýza následujících částí: On-page faktory (Titulek, Text včetně klíčových slov, struktura nadpisů, meta...

SEO specialista

SEO specialista SEO specialista, také známý jako SEO konzultant nebo SEO expert, je odborník na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (SEO = Search Engine Optimization). Jeho cílem je zvýšit viditelnost webových stránek v organických výsledcích vyhledávání –...

Seznam Reklama

Reklama na Seznam.cz Reklama na Seznam.cz je forma online reklamy, která se zobrazuje na webových stránkách a v aplikacích společnosti Seznam.cz. Je to tedy taková česká obdoba a alternativa Google. Výhodou je, že Seznam.cz obsahuje mnoho sdružených služeb a stránek...

Sponzorský vzkaz v TV

Sponzorský vzkaz v televizi je forma reklamy, kdy společnost nebo organizace poskytuje finanční nebo materiální podporu televiznímu programu, pořadu nebo stanici výměnou za propagaci své značky.  Partner programu může být prezentován různými způsoby, například...

Streaming

Technologie kontinuálního přenosu, tzv. streaming, umožňuje plynulé zpracování dat. V současné době se tato technologie hojně využívá v oblasti přenosu audiovizuálního materiálu. Díky ní je možné současně data stahovat i přehrávat v jeden moment. Nejznámějším...

Strategický plán

Strategický plán je soubor aktivit a úkolů, který krok za krokem stanovuje postup marketingové komunikace. Jde o dokument sestavený na základě analýz a podle zadání rozděluje aktivity do jednotlivých typů médií. Pro každé médium má strategický plán konkrétní cíl,...

Storyboard

Storyboard je vizuální materiál, který vzniká při tvorbě reklamy. Jde o fázi ještě před tvorbou skutečného televizního spotu. Jako storyboard označujeme sadu rámečků s obrázky, které jsou doplněné texty. Obrázky mohou být jen hrubé skici, barevné obrázky nebo...

Stopáž

Slovem stopáž je označována doba trvání audiálního či audiovizuálního záznamu od začátku až do konce, tedy délka televizního či rozhlasového příspěvku. Pojem stopáž se užívá i v souvislosti s filmy či hudebními alby, ale v marketingovém prostředí se používá samozřejmě...

Sticked banner

Sticked banner je formát internetové reklamy, který bývá jakoby přilepen zpravidla ke spodnímu okraji stránky, a to i během návštěvníkova pohybu po stránce a při rolování po ní. Protože sticked banner překrývá text stránky, na které se vyskytuje, musí obsahovat křížek...

SSP – Supply Side Platform

Součástí RTB ekosystému je kromě DSP také SSP – Supply Side Platform. Tato platforma slouží jako systém nabídky reklamních prostor na publisherské straně. SSP nabízí reklamní prostor publisherů inzerentům a plní jej reklamami těch, kteří vyhrají v aukci v reálném...

SWOT analýza

SWOT analýza je analytická metoda používaná ke zhodnocení vnitřních i vnějších faktorů ovlivňujících úspěch určitého produktu, kampaně či strategie, a to převážně v marketingu. Díky její univerzálnosti je ale využívána například i k hodnocení osob během pracovního...

Skrytá reklama

Skrytá reklama je souhrnné označení pro takovou reklamu, u níž je obtížné, nebo dokonce až nemožné určit, zda se jedná o reklamu, nebo ne. Skrytá reklama je zakázána prostřednictvím zákona o regulaci reklamy, a je tudíž nelegální. Reklama totiž musí být vždy viditelně...

Skinning

Skinning je formát plošné internetové reklamy. Je to dlouhodobá reklama, která však nemá podobu banneru umístěného na webové stránce. Místo toho je celý design stránky nebo více stránek serveru přizpůsoben korporátnímu konceptu zadavatele reklamy. Jinými slovy...

Share

Označení share pochází z angličtiny a znamená podíl, udává se v procentech. V marketingu se používá v několika souvislostech. Můžeme třeba mluvit o TV share, tedy o podílu na televizní sledovanosti. Jedná se o podíl televizního kanálu či konkrétního pořadu na celkovém...

SEO – Search Engine Optimalizace

Search Engine Optimalizace (SEO) je jednou z částí Search Marketingu. Cílem optimalizace je zajistit, aby se internetová stránka zobrazila na co nejvyšších neplacených pozicích po zadání relevantního klíčového slova. SEO se dělí na Onpage a Offpage Search Engine...

SEM – Search Engine Marketing

Search Engine Marketing (SEM) je obecné označení pro formu internetové reklamy, která využívá potenciálu internetových vyhledávačů. SEM tvoří komplexní oblast internetového marketingu, umožňuje snadné zobrazení reklam i konkrétních stránek na základě dosazení...

Search Engine / Vyhledávač

Search Engine (SE) je celosvětově užívané označení pro webový vyhledávač. Search Engine je internetová stránka, která dokáže prohledávat jiné internetové stránky, a to na základě dotazu vloženého do vyhledávacího pole. Celosvětově nejrozšířenějším internetovým...

SEA – Search Engine Advertising

Search Engine Advertising (SEA) je označení pro placenou reklamu, která se zobrazuje u internetových vyhledávačů po zadání klíčového slova do vyhledávacího pole. SEA je součást Search Engine Marketingu, nespadá sem však oblast SEO. SEA a internetové vyhledávače Search...

Sales promotion

Sales promotion (česky podpora prodeje) zahrnuje takové akce, které mají za úkol zvýšit, nebo dokonce vyvolat spotřebitelskou poptávku po daném produktu. Jedná se o časově omezené a předem přesně naplánované akce s jasnými pravidly. Sales promotion je tedy způsob,...

Spotlist

Spotlist je dokument, který se týká reklamních kampaní, zpravidla televizních. Jedná se o poměrně detailní rozpis všech náležitostí dané kampaně. Co obsahuje spotlist? Spotlist by měl vždy obsahovat následující údaje: Seznam všech televizních reklamních spotů, které...

Skyscraper

Skyscraper neboli mrakodrap jasně vystihuje podstatu tohoto formátu internetové reklamy. Skyscraper představuje vertikálně umístěný reklamní proužek o velikosti 160x600 pixelů, v užší podobě pak 120x600 pixelů. Reklamní proužek se umísťuje na prázdné boky...

SMO – Social Media Optimization

SMO je zkratka pro výraz „Social Media Optimization“, neboli česky „optimalizace pro sociální sítě“. Jedná se o optimalizaci pro širokou oblast sociálních médií, která zahrnuje různé metody, pomocí nichž se dá zvýšit efektivita článků, příspěvků, sdělení či reklam...

Sociální sítě

Pro sociální sítě existuje anglický výraz Social Media, tedy sociální média. Obecně se jedná o skupinu internetových společenských nebo komunitních sítí, které poskytují registrovaným členům prostředí pro vzájemnou komunikaci. Virtuální propojování lidí na...

Square

Square je jeden z formátů internetové bannerové reklamy, který má, jak již z názvu vyplývá, tvar čtverce. Square je reklamní plocha, která bývá umísťována nejčastěji v horní části pravého menu, tedy pod vyhledávacím či přihlašovacím boxem. Square a jeho velikosti...

Sponzoring

Cílem sponzoringu je spojit v mysli příjemců danou značku s hodnotou subjektu, který je sponzorován. Sponzoring je nástroj komunikace, součást marketingové strategie i emotivní forma marketingu. Je třeba rozlišovat mezi charitou a sponzoringem, sponzoring (anglicky...

SPIR – Sdružení pro internetovou reklamu

Profesní sdružení SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu) seskupuje subjekty, kteří se pohybují v oblasti internetové reklamy. V současné době sdružuje kolem 60 členů. Členská základna je přitom zastoupena z obou stran: na jedné straně obsahuje zástupce internetových...

SPAM

Pod pojmem SPAM se dnes rozumí nevyžádané reklamní sdělení šířené internetem masovým způsobem. Nejedná se ale jen o nevyžádané e-maily, ale obecně o veškeré nevyžádané reklamy, jako jsou například různé reklamní příspěvky vkládané do diskuzních fór,...

SOV – Share of Voice

V oblasti online reklamy se často pracuje s hodnotou SOV (Share of Voice). Vyjadřuje podíl ratingů (procenta cílové skupiny populace, které byly konkrétní reklamou zasaženy) a GPRs na celkovém objemu ratingů a GPRs. Dosah konkrétní reklamy tak srovnává s jinými...

SOS – Share of Spend

Anglická zkratka SOS ukrývá slovní spojení Share of Spend. Jde o hodnotu v procentech, vyjadřující podíl konkrétního inzerenta, značky nebo produktu na investicích do reklamy v dané kategorii. SOS lze dobře srovnávat s jinými hodnotami podílů a např. zjistit, zda má...

SOM – Share of Mind

Pod zkratkou SOM se mohou skrývat dva různé významy. Buď označuje Share of Market, nebo Share of Mind. V druhém případě jde o podíl na myslích cílové skupiny, a to vždy v určité kategorii. Share of Mind se vyjadřuje v procentech a označuje, kolik procent...

SOM – Share of Market

Share of Market, slovní spojení, které se ukrývá pod zkratkou SOM, vyjadřuje, jaký podíl na trhu má konkrétní inzerent, značka či produkt za určité období. Podíl na trhu se vždy udává v procentech. Čím větší hodnotu tak SOM má, tím je postavení na trhu v určité...