MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Spotlist

Spotlist je dokument, který se týká reklamních kampaní, zpravidla televizních. Jedná se o poměrně detailní rozpis všech náležitostí dané kampaně.

Co obsahuje spotlist?

Spotlist by měl vždy obsahovat následující údaje:

  1. Seznam všech televizních reklamních spotů, které jsou v rámci kampaně naplánovány.
  2. Časy, ve kterých budou tyto reklamní spoty uváděny.
  3. Údaje o televizní stanici, na které budou reklamní spoty odvysílány.
  4. Údaje o pořadech, v jejichž rámci budou dané reklamní spoty odvysílány.
  5. Odhad sledovanosti (ratingu), která se u těchto reklamních spotů v souvislosti s časem a místem jejich umístění očekává.
  6. Údaje o ceně za odvysílání jednotlivých reklamních spotů.
  7. Informace o typu reklamního spotu (řádný nebo kompenzační reklamní spot).

Hledáte konkrétní pojem?