MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Telemarketing

Telemarketing je jednou z metod direct marketingu, při které prodejce nabízí potenciálním zákazníkům produkty nebo služby přes telefon nebo přes osobní setkání domluvené po telefonu. Telemarketing zahrnuje také předem nahrané obchodní nabídky, které se automaticky přehrají po vytočení čísla. Telemarketing zajišťují tzv. callcentra. Z jejich sídla volají na čísla potenciálních zákazníků operátoři s úkolem telemarketingovými strategiemi přimět volaného k nákupu.

Jak funguje telemarketing?

Efektivní telemarketing se často skládá z více hovorů, nejdřív určí potřeby, a pak motivuje ke koupi. Telefonní čísla potenciálních zákazníků získávají telemarketingové společnosti například ze zákaznických databází, z telefonních adresářů, ze seznamů telefonních operátorů atd. Telemarketing pracuje také s historií transakcí, s minulými dotazy, s údaji o účasti v internetových soutěžích svých potenciálních zákazníků.

Hledáte konkrétní pojem?