MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno T

Hledáte konkrétní pojem?

TV (televizní) reklama

TV reklama je typ marketingové komunikace, kde inzerenti vysílají reklamní spoty nebo sponzoringová sdělení na televizních stanicích s cílem propagovat své produkty, služby nebo značky. Tyto reklamy mohou být vysílány v různých časech v průběhu dne nebo noci, často...

Take out

Označením take out rozumíme v marketingu a reklamě obsah či pointu reklamního spotu. Take out je tedy informace, která má z reklamy vyplynout a kterou si má cílová skupina ze sdělení vzít. Může to být například nízká cena, prvotřídní kvalita, dlouhá životnost výrobků...

Tag on

Anglické slovo „tag“ se překládá jako „visačka, štítek či cedulka“, slovní spojení „tag on“ však znamená „přidat, připojit“. A v marketingové terminologii se pojmem tag on označuje přílepek k televiznímu či rozhlasovému spotu. Tag on je umístěn vždy na konci spotu a...

Teaser

Český význam slova teaser je chyták, hlavolam. Skvěle vystihuje podstatu tohoto marketingového nástroje – zaujmout širokou veřejnost, upoutat pozornost, vyvolat otázku a řešení přinést až s odstupem. Teaser je druh reklamy, u kterého není zpravidla na první pohled...

Telemarketing

Telemarketing je jednou z metod direct marketingu, při které prodejce nabízí potenciálním zákazníkům produkty nebo služby přes telefon nebo přes osobní setkání domluvené po telefonu. Telemarketing zahrnuje také předem nahrané obchodní nabídky, které se automaticky...

TV Share

TV Share je podíl na televizní sledovanosti. Televizním stanicím slouží jako zpětná vazba - reflektuje oblíbenost programů, úspěšnost marketingové strategie. Pro účely statistik se TV Share vyčísluje jako procento domácností používajících televizi, které si v určitý...

TRP – Target Rating Point

TRP neboli Target Rating Point je veličina, která měří kumulovanou sledovanost či reklamní zásah v konkrétní cílové skupině. Na rozdíl od GRP (Gross Rating Point), která se užívá pro širokou skupinu „všichni 15+“, je cílová skupina TRP vždy jiná vzhledem k plánované...

Traffic

V oblasti internetového marketingu a reklamy se anglický výraz „traffic“, v překladu „provoz“, používá v několika různých kontextech. Často slouží k informování o návštěvnosti internetových stránek. Pokud se o webu řekne, že má vysoký traffic, znamená to, že jej...

Trading desk

V oblasti marketingu označuje pojem Trading desk nezávislou společnost nebo reklamní agenturu, která se zabývá kompletní správou RTB kampaní. RTB (Real Time Bidding) představuje automatizovaný způsob nákupu bannerové reklamy, a to napříč různým počtem reklamních sítí....

TP – tiskové podklady / technické parametry

Pod pojmem TP (tiskové podklady nebo také technické parametry) se rozumí dokument, který specifikuje technické údaje ke konkrétnímu inzerátu. V marketingovém slangu se sousloví tiskové podklady/technické parametry zkracují do pojmu „TéPéčka“. Rozlišujeme TP pro...

Timing

Pod pojmem timing se rozumí načasování nebo časové rozložení například marketingové kampaně. Jako timing se také označuje správné načasování, tedy volba správného a vhodného okamžiku pro spuštění kampaně. K čemu slouží timing? Timing zahrnuje více aspektů - správné...

Teleshopping

Pod pojmem teleshopping rozumíme speciální kategorii televizní reklamy. Teleshopping má sice, stejně jako reklamní spot, za úkol prodat určitý produkt, jeho provedení se však od klasických krátkých reklamních spotů výrazně odlišuje. Teleshopping je jednak delší, a...