MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Timing

Pod pojmem timing se rozumí načasování nebo časové rozložení například marketingové kampaně. Jako timing se také označuje správné načasování, tedy volba správného a vhodného okamžiku pro spuštění kampaně.

K čemu slouží timing?

Timing zahrnuje více aspektů – správné místo, správný čas, správného konzumenta, apod. Timing je tak klíčem k úspěšné marketingové strategii. Pro správný timing je velmi důležité znát chování relevantních konzumentů, aby se dala předvídat efektivita kampaně. Kampaň je tedy vhodné spustit až v okamžiku, kdy převažuje jistota, že zastihne co nejvíc konzumentů v tom správném čase, na správném místě a ve správném stavu jejich mysli.

Tři, dva, jedna…teď! key advantage s.r.o. ví, v jakém okamžiku je nejlepší spustit reklamní nebo marketingovou kampaň. Využijte našich zkušeností a předežeňte svou konkurenci!

Hledáte konkrétní pojem?