MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

User friendly

Při návrhu počítačových programů a internetových stránek se klade velký důraz na to, aby byly tzv. user friendly – uživatelsky přívětivé, přátelské. User friendly je takový systém, který odpovídá myšlení a chápání uživatelů, pro které je pohyb v uživatelském prostředí jednoduchý a srozumitelný.

User friendly – základ internetového marketingu

Internetová stránka se dá hodnotit jako user friendly, když je pro uživatele přehledná. Být uživatelsky přívětivý, je při budování jakéhokoliv internetového projektu velmi důležité, proto jde o hojně používaný termín v oblasti nejen internetového marketingu.

User friendly musí být např. internetový obchod, který musí mít logické uspořádání, ale také adekvátní grafické provedení či správně zvolené fonty. Uživatelské přívětivosti se přímo zabývá oblast UX (User Experience) designu, jejímž úkolem je navrhnout projekt tak, aby odpovídal očekávání uživatele.

Společnost key advantage s.r.o. se postará o to, aby váš projekt byl maximálně přehledný, a tedy i user friendly.

Hledáte konkrétní pojem?