MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno U

Hledáte konkrétní pojem?

USP – Unique Selling Proposition

USP, neboli Unique Selling Proposition, je pojem, který je v marketingu velice důležitý. Ve volném překladu toto spojení znamená něco jako jedinečný prodejní argument, tedy to, co daná značka může nabídnout navíc oproti své konkurenci. Ve své podstatě by se dalo...

User friendly

Při návrhu počítačových programů a internetových stránek se klade velký důraz na to, aby byly tzv. user friendly – uživatelsky přívětivé, přátelské. User friendly je takový systém, který odpovídá myšlení a chápání uživatelů, pro které je pohyb v uživatelském prostředí...

URL

Zkratka URL označuje anglický termín Uniform Resource Locator, což v češtině znamená „jednotná adresa zdroje“. URL je pojem z internetového prostředí a popisuje se jako řetězec znaků s definovanou strukturou, jenž slouží pro přesnou identifikaci dokumentů na...

Upmarket

Pojem upmarket, který lze do češtiny přeložit jako „vyšší trh“, se v oblasti marketingu používá ve dvou významech. Slovem upmarket se buď označuje buď určitá část spotřebitelů, nebo tržní nabídky. Opakem k pojmu upmarket je downmarket. Upmarket - lidé s vyššími příjmy...

Unikátní návštěvník – Unique User

Unikátní návštěvník (anglicky Unique User) je pojem z internetového prostředí. Jedná se o návštěvníka, který za určité časové období navštíví danou webovou stránku. Unikátní návštěvník = reálný uživatel? Opakovaná návštěva toho samého návštěvníka se do statistik...

Umbrella Effect

Pojem Umbrella Effect úzce souvisí s pojmem Umbrella Brand, který znamená „zastřešující značka“. Každá značka, která pod sebou zastřešuje další produkty či značky, na ně bezesporu působí, a to ať už kladně nebo záporně. Taková zastřešující značka totiž na produkty,...

Umbrella Brand

Anglické slovo „brand“ se dá přeložit jako „značka“ a slovo „umbrella“ znamená v českém jazyce „deštník“. A právě jako takový pomyslný deštník funguje i pojem Umbrella Brand. Tímto marketingovým pojmem se totiž označuje každá značka zastřešující pod jedním názvem...

UFO – Understanding Fifties and Over

Studie Understanding Fifties and Over (UFO) je výzkumný projekt, který se zaměřuje na pochopení cílové skupiny lidí ve věku nad padesát let. Obsahuje data a informace o životním stylu, spotřebním a mediálním chování a podobně, tedy údaje relevantní a důležité...

UGC – User Generated Content

User Generated Content (UGC) je pojem pro označení typu webu či serveru, jehož obsah je z větší části tvořen jeho návštěvníky. Jaké weby jsou UGC? Jako UGC se tedy označuje každá forma obsahu, ať už psaná či audiovizuální, která byla vytvořena uživatelem webu, tedy...