MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je druh marketingu, který klade důraz na měřitelné výsledky a efektivitu investic do reklamy a propagačních aktivit. Tento druh marketingu se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů a měření návratnosti investic (ROI – return on investment) na základě stanovených klíčových výkonnostních indikátorů (KPI – Key Performance Indicator). Pro výkonnostní marketing jsou typické jeho měritelnost, efektivita a flexibilita. Třeba brát ale v potaz i to, že je hodně závisí na kvalitě dat, které firma má k dispozici a na množství nákladů které je firma schopna investovat.

Výkonnostní marketing a konverze

Nejde však o výkon primární, tedy například počet zobrazení reklamy nebo počet prokliků od uživatele, ale o výkon sekundární, což je měřitelná akce na webu zadavatele reklamy, která byla stanovena jako cíl kampaně. Touto měřitelnou akcí, jinak konverzí, rozumíme například objednání, registraci do klubu, přihlášení k odběru informací a podobně.

Výkonnostní marketing pak spočívá ve stanovení měřitelného cíle a v dlouhodobé optimalizaci internetových aktivit, které povedou k naplnění stanoveného cíle.

key advantage s.r.o. se specializuje na výkonnostní marketing, přesvědčte se o tom i vy!

Hledáte konkrétní pojem?