MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno V

Hledáte konkrétní pojem?

Video bumper

Video bumper je krátký, obvykle šestivteřinový video reklamní spot, který je vysílán před, během nebo po online videu. Tyto reklamy jsou nepřeskočitelné, což znamená, že uživatelé je musí sledovat v plné délce, než mohou pokračovat ve sledování svého původního obsahu....

Videobanner

Videobanner je moderním druhem internetové reklamy, která dokáže velmi účinně zaujmout potenciální klienty. Reklama se zobrazuje na určité www stránce, kde si ji zaplatí zadavatel reklamy, ve formě videa. Oproti klasickému banneru tak videobanner zaujme svou...

Virální marketing

Virální marketing je pojem z internetového prostředí, kde označuje obsah, který šíří samotní uživatelé internetu. Slovo virální pochází od slova virus a poprvé ho použil v 90. letech 20. století mediální kritik Doug Rushkoff. V přeneseném slova smyslu obsah virálního...

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je druh marketingu, který klade důraz na měřitelné výsledky a efektivitu investic do reklamy a propagačních aktivit. Tento druh marketingu se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů a měření návratnosti investic (ROI – return on investment) na...