MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

WEB 2.0

Pojem WEB 2.0 označuje takzvanou novou generaci webu, tedy takové služby internetu, které jsou pro momentální vývojovou etapu webu typické.

Termín WEB 2.0 se u nás používá cca od roku 2004. Ve světě jej poprvé použila Darcy DiNucci už roku 1999 pro web, který se tehdy začínal vyvíjet a přicházet.

Základní charakteristikou pro WEB 2.0 je interaktivita, výborným příkladem jsou tedy sociální sítěblogy, Ajax, RSS a tak dále. Zastřešujícími servery pro WEB 2.0 jsou například YouTube, Wikipedia, MySpace, Facebook a tak dále.

Základní charakteristické rysy pro WEB 2.0

  • organizovaný a roztříděný obsah
  • propracovaná hyperlinková struktura
  • interaktivní otevřená komunikace, sdílení informací
  • uživatelé se podílejí na tvorbě obsahu
  • webové stránky jsou zdrojem informací
  • decentralizace autorit

Hledáte konkrétní pojem?