MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Ad-hoc

Obrat ad-hoc pochází z latiny a znamená „k tomuto“, překládá se také jako „pro tento případ“ nebo „za určitým účelem“. Používá se ve významu „účelový“, a to včetně někdy negativních asociací spojených s tímto slovem.

Ad-hoc výzkum

Ad-hoc se objevuje v označení ad-hoc výzkum, tedy výzkum na vyžádání. Jde o jednorázové šetření prováděné za účelem získání podkladů a informací pro daný projekt. Ad-hoc výzkum se zadává zejména v případech akutní potřeby získání názorů veřejnosti a spotřebitelů, případně když běžně dostupné výzkumy nedokáží odpovědět na důležité otázky. Podstatné je, že jde o marketingový výzkum, který se provádí jen jednou, ne průběžně.

Příkladem ad-hoc výzkumu mohou být výzkumy čtenosti tiskových titulů, které nejsou popsány v Media projektu.

Hledáte konkrétní pojem?