MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Alokace rozpočtu

Alokace rozpočtu znamená jeho rozdělení. Název pochází z latinského slova locus, které se překládá jako místo. Alokace rozpočtu tedy spočívá v přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci a podobně.

Alokace rozpočtu a mediální agentura

Používá se například v souvislosti s mediálním rozpočtem a znamená rozdělení rozpočtu v čase a mezi jednotlivá média. Alokace rozpočtu je v tomto kontextu jednou ze základních zodpovědností mediální agentury, která se specializuje na optimalizaci mediálních kampaní.

S pojmem alokace rozpočtu se můžeme setkat také v marketingu, kde se používá k rozdělení marketingového rozpočtu a přidělení financí na výdaje spojené s marketingem firmy či společnosti.

Hledáte konkrétní pojem?