MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Archetyp v marketingu

Archetyp v marketingu je symbolický koncept, který je univerzálně rozpoznáván a chápán napříč různými kulturami a časovými obdobími. Archetypy jsou často používány v marketingu a reklamě k vytvoření silných a zapamatovatelných značek neboli brandů. Archetypy mohou být založeny na různých postavách, jako jsou hrdina, rebel, mudrc nebo pečovatel, nebo na univerzálních tématech, jako je cesta hrdiny, smrt a znovuzrození nebo vykoupení. Použití archetypů v marketingu může pomoci vytvořit silný a emotivně rezonující příběh kolem značky.

Použití archetypů v marketingu může mít řadu výhod. Archetypy mohou pomoci značkám vytvořit silný a jedinečný obraz, který je snadno rozpoznatelný a zapamatovatelný. Mohou také pomoci značkám vytvořit hlubší emocionální vazby s jejich publikem tím, že jim poskytnou příběh, s nímž se mohou ztotožnit. Navíc, protože archetypy jsou založeny na univerzálních konceptech, mohou být účinné v různých kulturách a demografických skupinách.

Carl Jung sice našel 12 archetypů lidské osobnosti, ale až autorky Margaret Mark a Carol S. Pearson aplikovaly jeho model na byznys a marketing v knize Hrdina nebo psanec: Jak vytvořit jedinečnou značku pomocí síly archetypů.

Pojďme se tedy podívat na archetypy, které mají v nás vyvolávat základní lidské emoce. Jsou jimi:

Tvůrce: tvoří něco nového

Pečovatel: stará se o druhé

Vládce: řídí ostatní

Klaun: užívá si života

Jeden z nás: chce být v pohodě

Milenec: touží nalézat a dávat lásku

Hrdina: je odvážný

Psanec: pravidla jsou od toho, aby se porušovala

Kouzelník: proměňuje

Neviňátko: uchovává/obnovuje víru (v ráj)

Objevitel: je nezávislý, hledá nové cesty

Mudrc: touží porozumět světu, ve kterém žije

Značky samozřejmě nemusí mít jen jeden archetyp, archetypy se v nich mohou překrývat a kombinovat. Jeden by však měl být určující. Neměl by se měnit. Právě díky stálosti si na něj lidé zvyknou a pochopí ho.

Nicméně, přestože použití archetypů v marketingu může být velmi efektivní, vyžaduje to pečlivé plánování a provedení. Je důležité pečlivě vybrat archetyp, který nejlépe odpovídá hodnotám a cílům značky. Také je důležité zajistit, že použití archetypu je konzistentní napříč různými marketingovými kanály a kampaněmi. Pokud je archetyp použit nesprávně nebo nekonzistentně, může to vést k zmatení nebo negativním reakcím ze strany publika.

 

Hledáte konkrétní pojem?