MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

CAWI

  • Moderní, efektivní a hojně využívanou metodou pro sběr dat v oblasti průzkumu trhu je CAWI. Computer Assisted Web Interwiewing čili dotazování v prostředí internetového formuláře je určené pro kvalitativní i kvantitativní dotazování, patří k nejmladším výzkumným metodám vůbec.

    Jak funguje CAWI?

    Základem CAWI je interaktivní dotazník, který je přístupný na internetu. Jeho součástí mohou být i vizuální prvky – obrázky, animace, grafy apod. Stále častěji se vytváří moderní interaktivní prostředí dotazníků, které umožňuje přetahování objektů, spouštění televizních spotů, zvukových záznamů či kreslení. Možnosti využití tohoto typu dotazování jsou tak velmi pestré.

    Různými způsoby probíhá také samotná rekrutace respondentů. Nejčastěji jsou potenciální dotazovaní vyzváni k vyplnění dotazníku cíleným emailem, další možností je vyskakovací okno, které uživatele internetu zve k účasti v průzkumu.

    Další metody sběru dat:

Hledáte konkrétní pojem?