MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Client Service

Pojem Client Service neboli „péče o zákazníky“ označuje oddělení ve firmě či společnosti, které má na starosti komunikaci s klienty. Člověk pracující v Client Service musí mít výborné komunikační i organizační schopnosti, všeobecné znalosti, pozitivní přístup, empatii a schopnost vcítit se do každého zákazníka.

Client Service zajišťuje komunikaci se zákazníky

V oblasti marketingu se pojem Client Service užívá pro označení oddělení v mediální, reklamní, komunikační či PR agentuře, které se stará o komunikaci s jedním nebo více zadavateli reklamy. Client Service nemá na starost kreativní činnost a obsah kampaně, pouze komunikuje se zákazníky a jejich podněty či názory předává kreativním oddělením.

S pojmem Client Service se úzce pojí termíny briefing a brief, které popisují setkání zadavatele reklamy s agenturou, respektive dokument s komplexními informacemi ohledně připravované kampaně.

Hledáte konkrétní pojem?