MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Demografie

Věda, která studuje proces reprodukce lidských populací – takový je obecný význam slova demografie. V oblasti reklamy a marketingu se však pojem demografie používá pro popis struktury obyvatelstva či cílové skupiny, který slouží pro vytvoření efektivní reklamní kampaně.

Demografie a její prvky

Jedním ze základních pramenů v oboru demografie je struktura obyvatelstva. Mezi užitečná data pro reklamu a marketing, která se o struktuře populace získávají demografickými nebo mediálními výzkumy, patří pohlaví, věk, etnická příslušnost, místo bydliště a jeho velikost, dosažené vzdělání, příjem, profese, apod.

Díky těmto kritériím lze tak rozdělit trh i zákazníky na menší jednotky, což pomáhá k lepšímu a efektivnějšímu zacílení reklamního sdělení. Bez demografie by se musely kampaně zaměřovat na celý trh, což je logicky velmi nepraktické a také nefunkční, jelikož trh tvoří jednotliví lidé, kteří mají odlišné potřeby.

Hledáte konkrétní pojem?