MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Face to face

Face to face neboli face to face rozhovor je jedna z nějčastěji používaných metod kvantitativního marketingového výzkumu. Jde o rozhovor tváří v tvář, při kterém tazatel osobně komunikuje s respondentem. Při technice face to face dochází k řízenému rozhovoru jednoho na jednoho za účelem zjistit postoj a reakce zákazníka na produkt.

Na rozdíl od telefonních či online průzkumů bývá face to face rozhovor delší. Výhodou je i fyzická přítomnost tazatele díky níž respondent snáz udrží pozornost. Při face to face rozhovoru navíc existuje možnost použití stimulačních prvků, jako jsou tištěné letáky, reklamní sekvence, fotografie obalů nebo skutečné produkty, loga atd. Tazatel ale nesmí při face to face rozhovoru nijak ovlivňovat respondenta. Aby byly výsledky výzkumu relevantní, je třeba se vyhnout navádění nebo přílišnému vysvětlování otázek.

Hledáte konkrétní pojem?