MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Index zapomínání

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Je normální, že na reklamu, kterou jsme někde uviděli, po nějaké době zapomeneme. Na některé reklamy se zapomene dříve, na jiné později. Index zapomínání má za úkol sledovat a měřit, jak rychle určitá cílová skupina zapomíná konkrétní reklamu, kterou viděla či slyšela. Index zapomínání se nejčastěji zjišťuje u TV spotů.

Index zapomínání se časem snižuje

Nejvyšší hodnota indexu zapomínání je 1 a odpovídá 100 %, tj. všichni si reklamu, kterou viděli, pamatují. S postupným odezníváním reklamy a ukončením reklamní kampaně se index zapomínání snižuje a na reklamu se více zapomíná.

S Indexem zapomínání úzce souvisí pojem Ad Awareness, který označuje znalost, povědomí o konkrétní reklamě. S klesajícím povědomím klesá také index zapomínání.