MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Index zapomínání

Je normální, že na reklamu, kterou jsme někde uviděli, po nějaké době zapomeneme. Na některé reklamy se zapomene dříve, na jiné později. Index zapomínání má za úkol sledovat a měřit, jak rychle určitá cílová skupina zapomíná konkrétní reklamu, kterou viděla či slyšela. Index zapomínání se nejčastěji zjišťuje u TV spotů.

Index zapomínání se časem snižuje

Nejvyšší hodnota indexu zapomínání je 1 a odpovídá 100 %, tj. všichni si reklamu, kterou viděli, pamatují. S postupným odezníváním reklamy a ukončením reklamní kampaně se index zapomínání snižuje a na reklamu se více zapomíná.

S Indexem zapomínání úzce souvisí pojem Ad Awareness, který označuje znalost, povědomí o konkrétní reklamě. S klesajícím povědomím klesá také index zapomínání.

Hledáte konkrétní pojem?