MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Náklad prodaný

Jako prodaný náklad se označuje celkový počet prodaných kusů jednoho vydání konkrétního tištěného periodika. Prodaný náklad je součtem titulů, které jsou prodány buď v rámci pultového prodeji (na stáncích, benzinové pumpě, v supermarketu apod.), předplatného nebo pomocí tzv. ostatního prodeje, což je prodej za zvýhodněnou cenu.

Prodaný náklad je důležitým ukazatelem postavení konkrétního periodika na mediálním trhu. Ověřený prodaný náklad zjišťuje společnost ABC ČR, která na svých webových stránkách publikuje oficiální statistiky.

Prodaný náklad v praxi

Z nich mimo jiné vyplývá že například v červnu 2015 byl nejprodávanějším českým deníkem bulvární deník Blesk s denním průměrným prodaným nákladem 241 825 kusů. Největší část prodaného nákladu v tomto případě tvořil pultový prodej (203 581 ks), zbytek zahrnoval ostatní prodej (14 053 ks) a předplatné (7 980 ks).

Náklad prodaný úzce souvisí s pojmem náklad tištěný, který zahrnuje celkový počet vytištěných kusů tiskového titulu v rámci jednoho vydání. Prodaný náklad bývá vždy nižší než náklad tištěný. Jejich rozdíl se označuje jako remitenda.

Hledáte konkrétní pojem?