MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Prime time

Pojmosloví v oblasti televizního a rozhlasového vysílání pracuje s mnoha specifickými termíny. Nejvyužívanějším a obecně známým termínem, který se dnes již dostal do povědomí široké veřejnosti, je tzv. prime time.

Prime time v televizi a rozhlase je jiný

Tímto slovním spojením se označuje hlavní vysílací čas, tj. doba, během které se dostává sledovanost či počet posluchačů na hranici naprostého maxima. Je třeba říci, že se prime time u televizního a rozhlasového vysílání výrazně liší. Zatímco u TV je hlavní vysílací čas večer (mezi 19. a 23. hodinou), u rozhlasu je to právě naopak. Prime time rozhlasových stanic je mezi 6. a 10. hodinou ranní.

Televizní i rozhlasové stanice vysoké míry dosahu využívají a do těchto vysílacích časů vkládají pořady, které považují za divácky nejpřitažlivější a nejzajímavější. Je také zřejmé, že cena za reklamu v TV či rozhlasu je v době prime time nejvyšší.

S heslem prime time souvisí pojmy off time a daypart.

Hledáte konkrétní pojem?