MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Private deal

Private deal v RTB (Real-Time Bidding) je specifický typ transakce v programmatickém reklamním prostředí, kde je dohoda o nákupu reklamního prostoru sjednána předem mezi inzerentem a vydavatelem. Tato dohoda obvykle zahrnuje pevnou cenu za tisíc zobrazení (CPM) a specifické inventáře nebo segmenty publika, které inzerent chce cílit. Private deal může také zahrnovat další parametry, jako jsou formáty reklam, časový rámec a další.

Private dealy přináší několik výhod – předem dohodnutá cena, garance množství impresí a možnost tzv.first-look nákupu, kdy inzerent má přednost si vybrat, jestli danou impresi koupit chce nebo nechce. 

Další výhodou private deal je, že to umožňuje inzerentům získat přístup k prémiovému inventáři, který by mohl být jinak nedostupný v otevřených aukcích. Toto může zahrnovat premium umístění na webových stránkách, přístup k specifickým segmentům publika nebo možnost využít specifické formáty reklam. Díky tomu mohou inzerenti lépe kontrolovat, kde a kdy se jejich reklamy zobrazují, a mohou dosáhnout lepších výsledků svých reklamních kampaní.

Nicméně private deal také přináší některé výzvy. Jednou z nich je, že vyžaduje více času a zdrojů na přípravu a správu než standardní RTB transakce. Inzerenti a vydavatelé musí projednat a dohodnout všechny podrobnosti dohody předem, což může být časově náročné. 

Hledáte konkrétní pojem?