MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Response

Slovo response v angličtině znamená odezvu či odpověď. V marketingu se pojem response používá ve smyslu odezvy na komunikaci značky. Setkat se s tímto označením ale můžeme také v teorii komunikace či v IT.

Response a cílová skupina

Response je tedy vyjádřením toho, jak cílová skupina reaguje na sdělení pocházející od konkrétní značky. Odezva se u cílové skupiny příjemců reklamního sdělení a komunikace značky může projevit různým způsobem, například tak, že se u cílové skupiny změní postoje, názory, přesvědčení a hodnoty, naroste povědomí o značce, prodej či počet lidí, kteří zamýšlejí provést nákup u značky. Response také může mít formu odezvy vyjádřené pomocí názorů cílové skupiny.

Hledáte konkrétní pojem?