MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

SEO online

SEO online

SEO online, plným názvem „Search Engine Optimization“ online neboli online optimalizace pro vyhledávače, představuje sadu metod a postupů zaměřených na zlepšení online viditelnosti webových stránek v organických výsledcích vyhledávání. Klíčovým cílem SEO online je umožnit webovým stránkám dosáhnout vyšších pozic ve vyhledávačích pro specifická klíčová slova a výrazy, které odpovídají obsahu těchto stránek a zároveň reflektují vyhledávací zájmy jejiho cílového publika

Hledáte konkrétní pojem?