MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Storyboard

Storyboard je vizuální materiál, který vzniká při tvorbě reklamy. Jde o fázi ještě před tvorbou skutečného televizního spotu.

Jako storyboard označujeme sadu rámečků s obrázky, které jsou doplněné texty. Obrázky mohou být jen hrubé skici, barevné obrázky nebo fotografie. Svým vzhledem připomíná komiks. V reklamním průmyslu se storyboard používá k popisu vizuálně složité scény a toho, jakým způsobem scéna pracuje a zobrazuje základní sekvenci spotu.

Jak vzniká storyboard?

Při přípravě reklamního spotu reklamní agentura nejdříve vytvoří několik konceptů, které zpracuje do podoby storyboardů, které prezentuje zadavateli reklamy. Dalším nástrojem je animatic, který se skládá právě z kreseb storyboardu, uspořádaných do podoby spotu i s mluveným slovem nebo hudebním podkresem.

Hledáte konkrétní pojem?