MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Trading desk

V oblasti marketingu označuje pojem Trading desk nezávislou společnost nebo reklamní agenturu, která se zabývá kompletní správou RTB kampaní. RTB (Real Time Bidding) představuje automatizovaný způsob nákupu bannerové reklamy, a to napříč různým počtem reklamních sítí. Nákup online reklamy probíhá v online aukci, v reálném čase se draží každá imprese banneru.

Trading desk zajišťijí agentury

Trading desk může být provozován buď nezávislou firmou nebo větší reklamní či mediální agenturou. Zajišťuje kompletní správu, know-how, technologii pro nákup a také samotný nákup reklamy. Cílem Trading desku je klientovi poskytnout kompletní servis při zajišťování RTB kampaně.

Hledáte konkrétní pojem?