MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

USP – Unique Selling Proposition

USP, neboli Unique Selling Proposition, je pojem, který je v marketingu velice důležitý. Ve volném překladu toto spojení znamená něco jako jedinečný prodejní argument, tedy to, co daná značka může nabídnout navíc oproti své konkurenci.

Ve své podstatě by se dalo zjednodušeně říct, že není účelem reklamní kampaně zákazníky přesvědčovat o tom, že daný produkt je ve všem naprosto to nejlepší na světě. Smyslem je ale představit takové vlastnosti tohoto zboží, které jsou něčím unikátní. Musí zkrátka existovat něco, díky čemu produkt vyčnívá mezi svými konkurenty. A právě to se nazývá Unique Selling Proposition, zkráceně USP.

Unique Selling Proposition je to, co prodává

Pokud firma (nebo značka, produkt) má něco, co ostatní konkurenti nemají, ale zároveň má i všechno ostatní, co cílová skupina zákazníků vyžaduje, ocitá se samozřejmě ve veliké výhodě. Unique Selling Proposition je tedy spolehlivým nástrojem prodeje.

Hledáte konkrétní pojem?