Jak nejlépe využít média pro budování značky

Online mediální kapmaně

Úspěšné budování značky se neobejde bez prezentace značky v médiích. Možných marketingových nástrojů a kanálů, které se při tom dají využít je celá řada. Klíčovou otázkou proto je, kam přesně byste měli zaměřit své mediální investice, abyste dosáhli co největšího efektu?

Vzestup nových platforem sociálních médií a technologií přináší rostoucí hojnost mediálních kanálů dostupných spotřebitelům. Firmy jsou tak nuceny doplňovat tradiční mediální kanály, jako je tisk, televize, rádio či venkovní plochy o nově vznikající mediální kanály a také optimalizovat používání tradičních kanálů. Dosáhnout toho správného mixu může být obtížné a časově náročné.

Důležitost multimediálního marketingu je nesporná, ale není jednoduché najít správné poměry zastoupení jednotlivých kanálů. Zkušenosti ukazují, že kampaně se správným rozdělením mediálních výdajů mohou být až třikrát efektivnější. Na druhou stranu průzkum Media Reactions z roku 2022 ukazuje, že důvěra marketérů v jejich mediální mix klesla (z 67 % na 61 %).

 

Konzistence i přizpůsobení

 

Reklamní kampaň v televizi, rádiu nebo online médiích má potenciál zasáhnout v jeden okamžik široké publikum. Pro úspěšné budování značky je důležité vytvořit výraznou a zapamatovatelnou kampaň, která vystihuje esenci vaší značky. Zvolte vhodné vizuální prvky, atraktivní slogan a silný příběh, který osloví emocionálně vaše potenciální zákazníky. Důležitá je při tom konzistentnost, aby kampaň ve všech kanálech předávala základní sdělení, které chcete.

To však neznamená, že se musíte držet přesně stejného sdělení ve všech platformách. Jiným jazykem a jinou formu můžete to stejné říct na Tik Toku a v rádiu. Slepě trvat na přesně stejných formulacích bez ohledu na formu a publikum, které danou mediální platformu využívá, by bylo proti smyslu multimediálního marketingu. Úkolem tedy je přizpůsobit sdělení konkrétním kanálům a zajistit umístění správné kampaně a správné reklamy na správnou platformu.

 

Využijte velká média

 

Velká média, jako jsou televize, rádio či nejnavštěvovanější weby mají své neoddiskutovatelné místo v marketingových strategiích pro budování značky. I když sociální média získávají stále více prostoru, největší online média jako jsou v českém prostředí například iDnes či Seznam nabízejí široké publikum a další výhody, které lze využít pro posílení identity a povědomí o vaší značce.

Velká online média mohou sloužit jako výborný nástroj pro vytvoření povědomí o vaší značce a vzbuzení zájmu. Využijte tuto sílu k přesměrování uživatelů na vaše digitální platformy. Propagujte odkazy na webové stránky, sociální média nebo jiné online kanály, kde mohou zákazníci získat více informací nebo interagovat s vaší značkou.

 

Měřte výsledky a optimalizujte

 

Stejně jako u jakékoliv jiné marketingové činnosti, i u mediálních kampaní je důležité měřit výsledky a vyhodnocovat jejich účinnost. Monitorujte, jaký vliv mají vaše reklamy na povědomí o značce, zvýšení prodejů a návratnost investice. Na základě získaných dat můžete optimalizovat vaše reklamní aktivity a zdokonalit budoucí kampaně.

Existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu, ale dobrým ukazatelem toho, co mohou jednotlivé kanály udělat pro vaši značku, je, jaký dopad mají na vaše investice do marketingu.

Správně navržené a cílené mediální kampaně mohou posílit povědomí o vaší značce, získat nové zákazníky a posílit loajalitu stávajících. Využijte sílu kreativy a synergii s velkými digitálními médii, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Měřte účinnost kampaní a průběžně je optimalizujte, abyste dosáhli dlouhodobého úspěchu ve vašem odvětví.

Chcete i vy dostatz vaší mediální kampaně maximum? Víme jak na to, ozvěte se a pomůžeme vám.