MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Penetrace trhu

Penetrace neboli pronikání se v oblasti marketingu používá v souvislosti s procentem rozšíření produktu na trhu. Pokud tedy má každá sedmá domácnost v Česku televizi s připojením k internetu, tak penetrace tohoto produktu v rámci ČR je 14%. Penetrace trhu, někdy též nazývaná jako strategie pronikání, je druhem marketingové strategie, jejímž cílem je zvýšení podílu na současném trhu.

Nízká a vysoká penetrace trhu

Pokud firma dosáhne vysokého procenta penetrace, tedy velkého rozšíření produktu v populaci, jedná se logicky o ideální stav. Co však dělat, když je penetrace po uvedení produktu na trh i uskutečněné reklamní kampani příliš nízká?

Předně je třeba uskutečnit marketingový výzkum a zjistit zpětnou vazbu spotřebitelů. Ve většině případů je nízké procento penetrace způsobeno nízkou znalostí značky, její omezenou dostupností, nedostatkem výhod nebo příliš vysokou cenou.

Procento penetrace trhu je důležité také při plánování uvedení produktu na trh. Pravidlo je takové, že čím nižší je procento penetrace, tím má produkt větší potenciál se na trh dostat. Naopak pokud je procento penetrace vysoké, tak se zvyšuje cenová konkurence.

Hledáte konkrétní pojem?