MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Upmarket

Pojem upmarket, který lze do češtiny přeložit jako „vyšší trh“, se v oblasti marketingu používá ve dvou významech. Slovem upmarket se buď označuje buď určitá část spotřebitelů, nebo tržní nabídky. Opakem k pojmu upmarket je downmarket.

Upmarket – lidé s vyššími příjmy i luxusní zboží

Označením upmarket se tedy popisují spotřebitelé s vyššími příjmy, kteří si mohou dovolit utratit více peněz nebo kupovat zboží luxusnějšího charakteru. Často se jedná také o lidi s vyšším intelektem. Pojem upmarket se ale vztahuje také k segmentu trhu, který obsahuje luxusnější nebo kvalitnější produkty či služby s vyšší přidanou hodnotou a lepší image.

Hledáte konkrétní pojem?