Jingle je z angličtiny pocházející výraz pro reklamní znělku. Jedná se o krátkou píseň nebo melodii používanou pro komerční účely. Jingle se snaží upoutat pozornost diváka či posluchače, a proto kromě po sobě jdoucích tónů často obsahuje i zvuky jako zvonění,...