Zadavatel reklamy (angl. advertiser) je fyzická či právnická osoba, která má zájem o propagaci své značky a která si u jiné fyzické či právnické osoby objedná reklamu. Zadavatelem je subjekt, který za reklamu ve finále zaplatí. Zadavatel reklamy a reklamní agentura...