MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno G

Hledáte konkrétní pojem?

Google Marketing Platform

Google Marketing Platform je soubor integrovaných nástrojů a služeb od společnosti Google, které jsou navržené k pomoci marketérům a inzerentům lépe pochopit a zasáhnout jejich online publika.  Platforma zahrnuje řadu produktů, včetně Google Analytics, Google Ads,...

Google Analytics 4

Google Analytics je nástrojem od Googlu pro vyhodnocování provozu na webových stránkách a pro komerční firmy i zdrojem ukazatelů o úspěchu jejich online aktivit. Analytics měří, kolik návštěvníků na stránku přišlo, odkud se na web dostali, kolik času na webu strávili...

Gadgets

Na obecné úrovni se anglický výraz „gadget“ používá k označení drobného předmětu, technické vychytávky. V oblasti online marketingu a médií termín gadget označuje interaktivní miniaplikaci, která může být součástí internetových stránek a funguje jako populární...

GI – Gross Impressions

Gross Impressions (GI) je veličina, označující počet GPR v tisících. GPR (Gross Rating Point) přitom vyjadřuje kumulovanou sledovanost konkrétní reklamy v dané cílové skupině. Reklamní agentury často uzavírají se zprostředkovateli reklamních prostorů objednávku na...

Google

Google je dnes již jedna z největších, nejdůležitějších a nejvýznamnějších technologických firem na světě. Jedná se o americkou firmu sídlící v Kalifornii, kterou vlastní holdingová společnost Alphabet Inc. Česká pobočka Google sídlí v Praze. Google je známý především...

GRP – Gross Rating Point

Zkratka GRP označuje anglické slovní spojení „Gross Rating Point“, což je označení pro veličinu, která měří reklamní zásah v rámci široké cílové skupiny. Hodnota GRP, jenž ukazuje sílu naplánované reklamní kampaně, se tvoří jako kumulovaný součet všech sledovaností,...

Guerilla marketing

Popularizátor pojmu guerilla marketing Jay C. Levinson jej definuje jako nekonvenční, zvláštní cestu k oslovení potenciálních zákazníků s využitím minimálních nákladů. Guerilla marketing je obvykle kontroverzní, šokující formou reklamy, při které se tradiční mediatypy...