MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno E

Hledáte konkrétní pojem?

Email marketing

Email marketing je forma digitálního marketingu, která využívá email jako komunikační kanál pro doručení komerčních nebo jiných zpráv cílové skupině. Tyto zprávy mohou zahrnovat například reklamu na produkt nebo službu, newsletter, pozvánku na nadcházející událost,...

Exkluzivita

Exkluzivita je širší pojem, který může mít v rámci marketingové terminologie několik významů. 1. Exkluzivita ve smyslu, že klient požaduje, aby jeho agentura nepracovala pro žádného jiného klienta ze stejného segmentu služeb či se stejným podnikatelským záměrem....

Event marketing

Event marketing je moderní a netradiční forma marketingu, která slouží k odlišení se od konkurence a zvýšení image. Anglické slovo event se do češtiny překládá jako událost, zážitek či představení. Event marketing je tedy firemní komunikace prostřednictvím...

Etický kodex reklamy

Etický kodex reklamy je soubor pravidel a přijatelných norem chování subjektů působících na reklamním trhu. Etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu za účelem samoregulace reklamy v České republice. Reklama by podle kodexu měla být pravdivá, slušná a čestná a...

Engagement marketing

Obsah pojmu engagement marketing jednoduše vysvětlí a shrne lidovější spojení „vtáhnutí zákazníka do hry“. Jedná se tedy o takovou marketingovou strategii, kdy jsou zákazníci vybízeni ke spoluúčasti na vývoji značky nebo konkrétních produktů. Engagement marketing -...

Effie

Effie je název prestižní celosvětově pořádané soutěže o nejefektivnější reklamní kampaň. Soutěž je pořádána ve více než 40 zemích na pěti kontinentech světa, kromě národních formátů se uskutečňují i nadnárodní Effie Euro a Global Effie....

Efektivní frekvence

Efektivní frekvence udává počet zásahů publika reklamním sdělení, při kterém je tato reklama nejúčinnější. Jaká by měla být efektivní frekvence? Hodnota efektivní frekvence je pro různé reklamní kampaně různá. Záleží totiž na typu produktu, cílové skupině, situaci na...